Bøker

 
 NOK 135 + porto

Har du lyst til å lese mer om Kjernekvadranten?

Daniel D Ofman har skrevet flere bøker om modellen. Mange er oversatt til engelsk og i 2013 fikk vi oversatt en liten oversiktsbok til norsk.

Boken beskriver bakgrunnen for og alle varianter av modellen. Den er lettlest, instruktiv og oversiktlig og gir mange gode tips for bruken av Kjernekvadranten - i tillegg til en rekke eksempler. Nåværende utgave koster NOK 135+ porto per stk. 

Du kan også kjøpe 2 andre av Daniel Ofmans bøker og spillet Core Quadrant Game. Engelsk versjon. Pris per bok /spill er NOK 250 + porto. 

  I denne boken gir Daniel Ofman en grundig presentasjon av ideen bak Kjernekvadranten, med utførlige beskrivelser av alle sider av modellen. Boken inneholder en lang rekke forslag og ideer til utfylling av kvadranter, og om hvordan man kan bruke Kjernekvadranten i egenutvikling, coaching og i ulike jobbsammenhenger.

I denne boken gir Daniel Ofman en grundig presentasjon av ideen bak Kjernekvadranten, med utførlige beskrivelser av alle sider av modellen. Boken inneholder en lang rekke forslag og ideer til utfylling av kvadranter, og om hvordan man kan bruke Kjernekvadranten i egenutvikling, coaching og i ulike jobbsammenhenger.

 €19,90 incl. BTW  IBN: 90-215-8216-3
  I denne nye boken utdyper Daniel Ofman først og fremst sine tanker om utgangspunktet for modellen Kjernekvadranten: Ideene om «de tre planetene» I, We og It.

I denne nye boken utdyper Daniel Ofman først og fremst sine tanker om utgangspunktet for modellen Kjernekvadranten: Ideene om «de tre planetene» I, We og It.

Ved bestilling av mer enn 10 eks. gis 10% rabatt på bokprisen.

Bøkene og spillet bestilles via skjemaet under. 


Navn *
Navn