Workshops & Bøker

 

Bøker i Kjernekvadranten

Innføring i Kjernekvadranten

NOK 135 + porto

For deg/dere som ikke trenger full sertifisering, men heller ønsker en innføring med ulik grad av fordypning i Kjernekvadrantens ulike sider, kan en workshop være tingen.
Laila Stange  - evt med samarbeidspartnere - tilbyr ulike typer workshops,  tilpasset gruppens behov og størrelse, med omfang/varighet fra 2 timer til et ”Dypdykk” over 1-2 dager.

Hun kommer gjerne til dere for en kort introduksjon om modellen og hvilke muligheter den gir.

Ta kontakt med Laila for mer informasjon om hva hun kan tilby, og for evt. referanser fra fornøyde kunder i små og store organisasjoner i Norge.

Har du lyst til å lese mer om Kjernekvadranten?

Daniel D Ofman har skrevet flere bøker om modellen. Mange er oversatt til engelsk og i 2013 fikk vi oversatt en liten oversiktsbok til norsk.

Boken beskriver bakgrunnen for og alle varianter av modellen. Den er lettlest, instruktiv og oversiktlig og gir mange gode tips for bruken av Kjernekvadranten - i tillegg til en rekke eksempler. Nåværende utgave koster NOK 135+ porto per stk. 

Du kan også kjøpe 2 andre av Daniel Ofmans bøker og spillet Core Quadrant Game. Engelsk versjon. Pris per bok /spill er NOK 250 + porto. 

I denne boken gir Daniel Ofman en grundig presentasjon av ideen bak Kjernekvadranten, med utførlige beskrivelser av alle sider av modellen. Boken inneholder en lang rekke forslag og ideer til utfylling av kvadranter, og om hvordan man kan bruke Kjernekvadranten i egenutvikling, coaching og i ulike jobbsammenhenger.

I denne boken gir Daniel Ofman en grundig presentasjon av ideen bak Kjernekvadranten, med utførlige beskrivelser av alle sider av modellen. Boken inneholder en lang rekke forslag og ideer til utfylling av kvadranter, og om hvordan man kan bruke Kjernekvadranten i egenutvikling, coaching og i ulike jobbsammenhenger.

Spillet gir et unikt innblikk i bruken av Kjernekvadranten. Kortene kan også brukes til å skape diskusjoner og få frem nye løsninger.

Spillet gir et unikt innblikk i bruken av Kjernekvadranten. Kortene kan også brukes til å skape diskusjoner og få frem nye løsninger.

I denne nye boken utdyper Daniel Ofman først og fremst sine tanker om utgangspunktet for modellen Kjernekvadranten: Ideene om «de tre planetene» I, We og It.

I denne nye boken utdyper Daniel Ofman først og fremst sine tanker om utgangspunktet for modellen Kjernekvadranten: Ideene om «de tre planetene» I, We og It.

Ved bestilling av mer enn 10 eks. gis 10% rabatt på bokprisen.

Bøkene og spillet bestilles via skjemaet under. 


Navn *
Navn